Your Talent

Your Talent heette voorheen Kansrijk Edam-Volendam en is ontstaan uit een samenwerking tussen het Club- en Buurthuiswerk (CBW) en de Sportkoepel (SK). Beide organisaties bieden diverse soorten activiteiten aan binnen de gemeente Edam-Volendam en streven naar meer overzicht in al deze activiteiten die voor de jeugd en jongeren worden aangeboden. Hierbij zijn er tal van kansrijke mogelijkheden die voor jongeren veelbetekenend kunnen zijn in hun talentontwikkeling.

Waar de Sportkoepel veelal binnenschoolse activiteiten aanbiedt, beschikt het CBW juist over tientallen buitenschoolse activiteiten. Door deze beide te bundelen, kunnen alle sportieve en culturele activiteiten binnen de gemeente op een rij gezet worden en kunnen alle jongeren binnen die activiteiten zien waar hun talenten liggen of juist nieuwe hobby’s ontdekken.

Samenwerking met scholen en verenigingen
Vanuit Your Talent wordt er veel samengewerkt met alle scholen binnen de gemeente; zowel alle basis- als middelbare scholen. Samen met deze scholen kan worden bekeken welke behoeftes er onder de kinderen en jongeren zijn en kan daarop worden ingespeeld.
Verder is er veel samenwerking met alle (sport)verenigingen, ouders, bedrijven en uiteraard met de jeugd zelf. Zo kan op deze plek alle complete informatie komen met alle activiteiten die al georganiseerd worden en kan er worden kortgesloten waar verdere behoeftes liggen. Door samen te werken met bedrijven, kunnen er ook stageplaatsen worden gecreëerd en ontstaat er de mogelijkheid voor jongeren om zelf een activiteit te organiseren.

meer informatie