Onze organisatie

De Stichting Club en Buurthuiswerk Edam-Volendam is een instelling voor sociaal-cultureel werk voor alle leeftijdsgroepen en alle mogelijke doelgroepen.

Doelstellingen
In de statuten (1992) wordt vermeld over de doelen van de Katholieke Stichting Club en Buurthuiswerk Volendam: “… het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden op sociaal-cultureel gebied, met het accent op recreatie, educatie en samenlevingsopbouw…”. Tot de werkzaamheden op sociaal-cultureel gebied behoort ook uitgebreid aanbod van kunst en cultuur, zowel passief als actief beoefend. Doelgroepen zijn alle inwoners van alle leeftijden in de gemeente Edam-Volendam.
 
Bij de werkzaamheden laat de stichting zich leiden door de volgende uitgangspunten:

 • We bieden iedereen de mogelijkheid om mee te doen in de samenleving.
 • De instelling is van oorsprong een vrijwilligersorganisatie en dient dit zoveel mogelijk te blijven. De eerste insteek bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten is om vrijwilligers zoveel mogelijk in te schakelen. De vrijwilligers krijgen maximale aandacht en begeleiding. Het kapitaal van de stichting zit in haar medewerkers, en vooral de vrijwilligers blijven vele jaren actief; soms een mensenleven lang.
 • Activiteiten voor onze doelgroepen hoeven niet kostendekkend te werken. Dat zijn kinderen en tieners, kwetsbare groepen en senioren. De overige gebruikersgroepen moeten met hun bijdragen de werkelijke kosten dekken.
 • Principes van dienstbaarheid, klantvriendelijkheid, marktgerichtheid en professionaliteit zijn geen doelen, maar uitgangspunten van beleid, evenals het bevorderen van innovatieve ontwikkelingen.

Meedoen
Bij het CBW heeft iedereen de mogelijkheid om maatschappelijk mee te doen, zelfs als u (nog) niet weet waar u zou kunnen beginnen. Kom gewoon eens binnen lopen en we bespreken de mogelijkheden. Al velen hebben op deze manier een leuke en inspirerende vrijwilligersklus gevonden waar zij zelf en vele anderen plezier aan beleven. Wilt u niet direct als vrijwilliger aan de slag maar zoekt u een leuke daginvulling, ontmoeting of gezelligheid? Ook dan bent u van harte welkom om binnen te komen. Te denken valt aan: Samen bezig zijn met creatieve activiteiten, samen koken, en bakken, leren van elkaar en elkaar stimuleren, samen activiteiten ontwikkelen of helpen een groot evenement te organiseren. Ieder doet iets naar eigen intresse en er is altijd iets wat bij u past!

De onderdelen zijn:

 • Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • Kinderwerk
 • Tiener- en Jongerenwerk
 • Seniorenwerk
 • Aandachtgroepen
 • Cursussen en Clubs
 • Kunst en Cultuur

Voor de gemeente voert het CBW het beheer over de volgende complexen, ook ten behoeve van onderhuurders:

 • Maria Goretti Gebouw
 • De Ark
 • Pop- en Cultuurhuis PX
 • De Singel (Edam)

Complexen waarin het CBW zelf huurder is:

 • Hofstede 2A