Thema's

Bij Club en Buurthuiswerk werken wij vanuit het idee dat ons werk een belangrijke schakel vormt voor veel en uiteenlopende facetten van de maatschappij. Wij geven hier gehoor aan door nadruk te leggen op acht thema’s.