ANBI Gegevens

Naam:
Katholieke Stichting voor Club- en Buurthuiswerk Volendam
W.J. Tuijnstraat 15
1131 ZH Volendam

Fiscaal nummer
0028.40.510

Contactgegevens:
Katholieke Stichting voor Club- en Buurthuiswerk Volendam
Postbus 84
1130 AB Volendam

Internetadres:
www.cbwedamvolendam.nl

E-mailadres:
info@cbwedamvolendam.nl

Bestuurssamenstelling:
E.J.M. Karregat (voorzitter)
A.F.C. de Boer (penningmeester)
G.M. Zwarthoed (bestuurslid)
T. Smit (bestuurslid)
Het bestuur is onbezoldigd.

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel:

  • Het verrichten of doen verrichten van werkzaamheden op sociaal cultureel gebied met het accent op recreatie, educatie en samenlevingsopbouw.
  • Al hetgeen in de ruimste zin van het woord.
  • Deze werkzaamheden worden ingevuld uit christelijke en humanitaire grondslag.

Beloningsbeleid:
Binnen de stichting zijn twee cao’s van toepassing:

  • Werknemers van club- en buurthuiswerk worden beloond volgens de cao welzijn en maatschappelijk werk.
  • Werknemers die werkzaam zijn in de kinderopvang worden beloond volgens de cao kinderopvang.