Pop- en Cultuurhuis PX

In Pop- en Cultuurhuis PX is het allemaal te doen!!! Het CBW wil graag de bakermat worden van de culturele activiteiten in Edam-Volendam. Pop- en Cultuurhuis PX is daarbij van het grootste belang. De cultuuractiviteiten worden gedragen door een groot aantal amateurkunstbeoefenaars. Jongeren uitdagen op hun creatieve vermogens is voor het CBW de insteek naar een aansprekend sociaal-cultureel beleid.

De PX is het pop- en cultuurhuis van Edam-Volendam. Het is een prima geoutilleerd podium voor niet alleen professioneel cabaret, theater en muziek, maar ook voor amateurbeoefenaars. Het buurtcentrum is een ontmoetingsplek voor iedereen uit Edam-Volendam. Aan alle eisen die aan sociaal cultureel werk voor jongeren en senioren worden gesteld, kan hier worden voldaan. In dit schitterende  gebouw vinden de meeste festiviteiten plaats: Theater, toneel, concerten, muziektheater, musicals, kindertheater, cabaret, bandcoaching, zangcoaching, popoefenruimtes, kunst, cultuur, clubs en cursussen. Je kunt het zo gek niet noemen of het is hier te vinden. Het is een gebouw met liefst 4 oefenruimtes en het buurtcentrum kan zelfs nog worden toegevoegd aan de theaterzaal, waardoor de capaciteit gigantisch kan worden uitgebreid.