KDV Bambi

Bij Bambi wandel je zo binnen! Bambi is als een warme deken met een ervaren team van pedagogische medewerkers die inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Voor meer informatie surft u naar: www.bambivolendam.nl

Kinderdagverblijf Bambi is gehuisvest aan de Julianaweg 95 te Volendam. Het voormalige schoolgebouw is vanaf 1991 in gebruik en voldoet volledig aan de huidige eisen. De omgeving is opgewekt van kleur en nodigt direct uit tot onderzoek en spel. Lichtdoorlatende deuren geven de kinderen zicht op de andere groepsruimten. Het kinderdagverblijf biedt ruimte aan maximaal 40 kinderen van 2 maanden tot 4 jaar, verdeeld over drie groepen die elk hun eigen speelruimte en buitenspeelplaats hebben. Er is allerlei spelmateriaal en speelgoed aanwezig, passend bij verschillende leeftijden, zodat de kinderen zich naar eigen behoefte en in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen. Er worden ook veel gezamenlijke activiteiten ondernomen zoals bijvoorbeeld verven, tekenen, plakken, dansen, zingen en buitenspelen. Maar ook tandenpoetsen, aan- en uitkleden, eten en drinken.

De doelstellingen van Kinderdagverblijf Bambi zijn:

  • Een zo goed mogelijk individueel contact met de kinderen opbouwen, waardoor zij zich bij ons vertrouwd en veilig voelen;
  • De ontwikkeling van kinderen stimuleren door middel van zang, taal, spel, beweging op muziek en creativiteit;
  • In groepsverband sociale vaardigheden aanleren o.a. door contact met leeftijdgenootjes;
  • Het bieden van een veilige en overzichtelijke omgeving waar individuele ontplooiing ten volle kan plaatsvinden;
  • Volgens vaste rituelen wordt een duidelijk dagritme gecreëerd.

Meer informatie over Kinderdagverblijf Bambi, de openingstijden, de groepen, de medewerkers, het pedagogisch beleidsplan en het inspectierapport van de GGD vindt u op de website van Kinderdagverblijf Bambi.

meer informatie